ký ức nhà lang

Trang chủký ức nhà lang
  • nha-lang

    Chương trình nghệ thuật “Ký Ức Nhà Lang”

    15/11/2013

    Địa điểm: Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, 202 đường Tây Tiến, phường Thái Bình, thành phố Hòa Binh. Triển lãm: từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 11 năm 2013. Khai mạc:17h, ngày 15 tháng 11 năm 2013….