đời sống người Mường

Trang chủđời sống người Mường
  • Đời sống sinh hoạt của người Mường

    Đời sống sinh hoạt của người Mường

    04/05/2014

    Người Mường chủ yếu làm nương rẫy trên các sườn đồi, núi bao quanh thung lũng. Họ gieo trồng các loại lúa, ngô, khoai, sắn, cây bông… Trên nương người Mường cũng có tập tục trồng xen canh một vài…