Dịch vụ tại bảo tàng

Dịch vụ tham quan

04/05/2014

  Dch vụ

  Đơn vị

  Giá( VNĐ)

  Ghi chú

  Vé thăm quan

  Người

            50,000

Học sinh, sinh viên giảm 50%. Trẻ em dưới 06 tuổi miễn phí

  Hướng dẫn viên

  Đoàn

            80,000

HDV trong Bảo tàng

  Hướng dẫn viên

  Đoàn

          300,000

HDV ngoài Bảo tàng

*Đơn giá được xây dựng mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo điều kiện,hoàn cảnh. Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Bình luận