Dịch vụ tại bảo tàng

Các dịch vụ khác

04/05/2014

  Dch vụ

  Đơn vị

  Giá (VNĐ)

  Ghi chú

  Đốt Lửa trại

  Đoàn

  300,000 – 500,000

 

  Hoạt động dựng lều cắm trại

  Người

  30,000

  Đoàn từ 10-30 người

  Văn nghệ truyền thống

  Đoàn

  1,200,000

 

  Chụp ảnh chuyên nghiệp & ảnh cưới

  đoàn

  300,000

 

  Quay phim chuyên nghiệp

  Đoàn

  2,000.000 – 5,000,000

 

  Phòng hội nghị

 

  1,000,000

 

  Loa đài âm thanh máy chiếu

  Bộ

  1,500,000

 

  Karaoke

  Giờ

  120,000

 

  Thuyền đi Thung Nai

  thuyền

  1.200.000- 2.400.000

 

  Thuê xe

 

 

  Tùy theo khách yêu cầu

Bình luận